Houby a houbičky

Sunday, November 06, 2005

Předmluva

Mykologii - nauku o houbách, dnes velmi rozsáhlý vědní obor, nemůže obsáhnout žádný jednotlivý vědec. Ale i praktická mykologie — houbařství, velmi rozšířený a populární koníček, představuje již takový rozsah poznatků, že by se
0 něm daly popsat stovky stran. Je zábavou, ale přispívá i k účelnému využití
darů našich krásných lesů.
lidé znali houby odpradávna a používali je jako součást své stravy. Dlouhodobé zkušenosti naučily člověka rozeznávat jedlé houby od nejedlých a poznat
účinky jedovatých hub. Znalost hub se vyvíjela různě v různých oblastech.
Zájem se samozřejmě soustřeďoval na nejchutnější druhy a některé z nich se
staly předmětem mezinárodního obchodu, např. hřiby a lišky. V mnoha zemích
houby tvořily značný podíl ve stravě venkovských lidí a někdy sběr a prodej čer
stvých nebo sušených hub představoval i významný zdroj obživy. Houby od
nepaměti byly součástí slavnostních pokrmů. Staří Egypťané i Římané a stejně
i národy Dálného východu si vážili hub a uměli z nich připravovat jídla, ceněná
i při nejvznešenějších hostinách. Také slovanské národy vesměs znaly houby
a vážily si tohoto daru přírody.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home