Houby a houbičky

Sunday, November 06, 2005

Předmluva 2

Zejména u nás je obliba i znalost hub velmi rozšířená. Máme bohatou myko-logickou tradici a mnoho vynikajících mykologů. Někteří z nich kromě své vědecké práce věnovali značné úsilí popularizaci mykologických znalostí. Také naše populární houbařská literatura je v poslední době rozsáhlá, má svou dobrou tradici a většinou i dobrou úroveň.
Dnešní lidé také neztratili zájem o houby. Naopak, v posledních letech houbaří u nás téměř každý a také v cizině, dokonce i v anglosaských zemích, se houby dostávají do popředí zájmů přátel přírody. Zdá se, že i v zemích, kde se lidé dosud vůbec nezajímali o sběr hub, stává se houbaření v posledních letech obecnou zálibou. Je to pochopitelné. Houbaření poskytuje lidem aktivní odpočinek a zároveň i ušlechtilou zábavu v čistém, pro zdraví prospěšném prostředí lesa. Obyvatelé měst se více zajímají o život v přírodě a sběr i poznávání hub jsou neobyčejně vhodným předmětem jejich zájmu. Ovšem s podmínkou, že každý, kdo přijde do lesa sbírat houby, bude mít dostatek znalostí nejen o houbách, ale i o přírodě v lese, a také dostatek citu a dobré vůle, aby za žádných okolností neznečistil nebo jakkoliv nepoškodil prostředí lesa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home