Houby a houbičky

Monday, November 07, 2005

Poznámky k použití

xákladem příručky je 100 barevných tabulí, na nichž jsou zobrazeny vybrané druhy hub, s odpovídajícím textem na protilehlé straně. Na tabulích jsou většinou zobrazeny plodnice jednoho druhu (jen na některých jsou dva druhy). Kde je to důležité, je namalován průřez plodnicí (např. u hub měnících barvu na řezu). Na plodnicích jsou zdůrazněny důležité poznávací znaky, např. napojení lupenů na třen, okraj klobouku nebo prsten na třeni. Při poznávání hub je důležité nejen si všímat celkového vzhledu plodnice a její barevnosti, ale především sledovat všechny tyto znaky podle popisu v textu a srovnat je se stejnými znaky na nalezené houbě. U hub rostoucích : r charakteristických trsech je většinou zobrazen celý trs nebo alespoň jeho část Na každé tabuli jsou jednoduché grafické značky, vyjadřující jedlost nebo jedo-ratost houby a dobu i místo jejího růstu (vysvětlení k značkám viz str. 59). Upozor-íujeme, že tato informace je jen rámcová a zpřesnění je třeba hledat v textu na pro-ilehlé straně. Je to spíše pomůcka pro zapamatování, která počítá s vizuální pamětí Stenáře, ale v žádném případě nemůže nahradit informace uvedené v textu.
V příručce jsou zastoupeny všechny tržní, tzv. kodexové druhy, dále hlavní jedo
vaté druhy, jejichž znalost se vyžaduje u zkoušek a které má znát každý, kdo sbírá
houby, a nakonec ještě další jedlé a houbařsky zajímavé druhy. (Skutečnost, že ČSN
je neuvádí v seznamu tržních hub, neznamená, že jsou méně kvalitní.)
Obrazová část má tedy tři oddělení, a to 1. tržní (kodexové) houby (tab. 1 až 65), 2. jedovaté a nejedlé houby (tab. 66 až 82) a 3. další jedlé houby (tab. 83 až 100).
V každém oddělení jsou druhy uspořádány podle systému. Abecední seznam čes
kých, slovenských a mezinárodních (latinských) názvů hub je na str. 261-266.
Doprovodný text k zobrazeným druhům je na protilehlé straně obrázku a je vždy uspořádán podle tohoto sledu:
1. český, slovenský, latinský název (popř. latinská synonyma nebo český název,
je-li odlišné uveden v ČSN),
2. popis houby (klobouk, lupeny nebo trubky, třen, dužnina, výtrusy a výtrusný
prach),
3. místo a doba růstu,
4. použití - jedlost, jedovatost,
5. možnost záměny, rozdílnost od podobných druhů,
6. jiná česká jména.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home