Houby a houbičky

Sunday, January 08, 2006

Pavučina

Pavučinka (kortina) zastírá v mládí lupeny pavučinců {Inocybe, Cortinarius aj.), později na třeni po ní zůstává rezavě zbarvený pásek.
Dužnina (trama) a její makroskopické vlastnosti jsou opět velmi důležitým znakem při určování hub. Mluvili jsme o ní už u klobouku a u třeně. Dužnina klobouku a třeně může mít stejné, ale i odlišné vlastnosti. Dužnina třeně bývá tužší. Sledujeme vždy konzistenci, barvu (popř. změny barvy způsobené oxidací vzdušným kyslíkem). Pro praktické houbaře je dále velmi důležitá vůně a chuť dužniny (viz kapitola o chemickém složení hub, str. 29).
Výtrusný prach je při určování rodů dobrým znakem. Jak jsme uvedli na začátku této kapitoly, výtrusy hub a další útvary (bazidie, cystidy, vřecka atd.) můžeme sledovat jen mikroskopem. Avšak výtrusný prach a jeho zbarvení vidíme pouhým okem, zachytíme-li si jej na papír. Uděláme to tak, že klobouk (po odříznutí třeně) položíme rouškem na bílý papír. Po několika hodinách se objeví souvislá vrstvička výtrusů - výtrusný prach, věrně obkreslující tvar lupenů. Barva čerstvého výtrusné-ho prachu je charakteristická pro příslušný rod.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home