Houby a houbičky

Thursday, January 05, 2006

Připojení lupenů k třeni


7. PŘIPOJENÍ LUPENŮ NA TŘEN
a - lupeny odsedlé, b - volné, c - přímo přirostlé, d - zaoblené připojené, e - vykrojené, f -zoubkem sbíhavé, g - hluboce sbíhavé; ostří lupenů: h - celistvé, i - vroubkované, j - vločka-
té, k - pilovité.
Povrch třeně může být hladký (holubinky), rýhovaný (smrže), vrásčitý, jemně nebo výrazně síťkovaný (hřiby), žebernatý, holý, vločkatý nebo šupinatý, suchý nebo slizký až lepkavý. Třen může být jednobarevný, ale často bývá vícebarevný nebo jen v různých odstínech téže barvy; nejsvětlejší bývá pod kloboukem. U hřibu satana (Boletus satanáš) je pod kloboukem zlatě žlutý s přechodem do karmínově červené uprostřed. Plachetka (velům) je u některých druhů hub velmi zřetelná během vývoje plodni-ce. U muchomůrky zelené (Amanita phalloideš) jde o dvě plachetky. Celková plachetka (velům generále) pokrývá v mládí celou plodnici (viz obr. 9a). Růstem se plachetka roztrhne a na klobouku i na bázi třené nechává zbytky. Na klobouku jsou to známé tečky, na bázi jsou to různé útvary; nejznámější je pochva, bradavky aj. (obr. 9d, e). Částečná plachetka — plena (velům partiale) spojuje u mladé plodnice okraj klobouku s třeném a zakrývá lupeny nebo trubky (obr. 9a, b). Z roztržené pleny zůstávají někdy na okraji klobouku různě utvářené zbytky (útržky) a na třeni prsten (límec).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home