Houby a houbičky

Monday, December 05, 2005

Znaky

me póry. Sledujeme jejich velikost, tvar a barvu. Bývají drobná i větší, okrouhlá, hranatá i dalších tvarů. Barva ústí se také mění s růstem plodnice a neshoduje se vždy se zbarvením trubek. Často tmavne otlačením. Například u starších plodnic kozáků je každé otlačení ústí trubek velmi patrné, stejně i u modráků.
Lupeny (lidově chybně čárky) bývají husté nebo řídíce, široké (vysoké) nebo úzké, tenké nebo tlusté (obr. 6) a ke třeni různě připojené (obr. 7a-g), což je velmi důležitý znak nejen u druhů, ale i u rodů. Rovněž ostří lupenů je důležitým rozlišovacím znakem. Bývá celistvé, vroubkované, zoubkované, vločkaté apod. (obr. 7h-k). Jde sice o znak makroskopický, ale je dobré vzít si na pomoc lupu. Dále zjišťujeme, zda jsou lupeny lámavé, měkké nebo tvrdé, pružné nebo křehké.
Zbarvení lupenů je spolehlivějším znakem než zbarvení trubek. Je dvojí: vlastní zbarvení lupenů a u některých hub zbarvení způsobené barvou výtrusů. Barva lupenů bývá nejčastěji bílá, bělavá, krémová, hnědavá, růžová, masově růžová, masově červená, žlutavá, žlutá, fialová, zelenavá, hnědá, tmavě hnědá, čokoládová až černi Dozrávající a zralé výtrusy (výtrusný prach) některých rodů, např. rod žampion [Agaňcuš), závojenka (Entoloma) jsou typicky zbarveny. Barevné výtrusy ovlivňují barvu lupenů, např. u závojenek. Také stářím se mění zbarvení výtrusů. Čím jsou starší plodnice, tím jsou lupeny silněji zbarveny, např. u závojenky olovové jsou intenzivněji masově růžové, u žampionů čokoládově hnědé až černohnědé.
Ostny (bodliny) mohou být tenké nebo tlusté, krátké nebo dlouhé, ostré nebo tupé, husté nebo řídké, měkké nebo tvrdé, pružné nebo křehké a různě zbarvené. V této příručce jsou na tabulích uvedeny jen dva druhy s ostny, a to lošák jelení (Sarcodon imbricatuý a lišák zprohýbaný (Dentinum repandum).
Žilky (lištny) mohou být husté nebo řídké, tlusté nebo tenké, jednoduché nebo vidlicovité, někdy mezi sebou různě spojené. Jejich barva se většinou shoduje s barvou celé plodnice nebo třeně, např. u lišky obecné (Cantharellus cibarius).
Třen (lidově noha) nese klobouk. Podle připojení známe třen středový, výstředný (excentrický) a boční (obr. 4j-l). Třen bývá uvnitř plný, dutý nebo s dutinami (např.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home