Houby a houbičky

Monday, November 21, 2005

Poslání hub 2

Houby však mají i svou negativní stránku. Nejsou to jen otravy různých stupňů a intenzity, které způsobují jedovaté houby nebo houby nesprávně ošetřené a připravené. Houby mohou způsobit i velké národohospodářské škody v lesích a na polích. Dřevokazné houby napadají a ničí dřevo na skládkách, v dolech nebo budovách. Různé druhy dřevokazných hub, často dřevomorka domácí (Serpula lacry-mans), napadají krovy starých zámků a kostelů vysoké kulturní hodnoty. Jiné nižší houby ničí cenné starožitné předměty, jako obrazy a knihy.
Také mnohé kožní choroby (mykózy, dermatomykózy) jsou způsobeny houbami. I Jejich léčení je často obtížné a zdlouhavé. Stejně vážné jsou otravy některými jedovatými houbami, např. muchomůrkou zelenou (Amanita phalloides) a jejími bílými příbuznými (Amanita verrta, Amanita virosa), které končí velmi často smrtí (viz str. 1194 a 196).
Velké národohospodářské škody působí houby, které napadají zemědělské plo-
Idiny a jejich skladované produkty, ale také lesní dřeviny, a vyvolávají na nich různé
(choroby. Ochraně rostlin, především zemědělských plodin a lesních porostů, se
ěnují mnohé rozsáhlé vědní obory. Chemický průmysl vyrábí přípravky proti hou-
ovým chorobám, vyrábějí se složité stroje na ochranu rostlin apod.
Význam hub na světě je tedy mnohostranný, pozitivní i negativní. Lidé se naučili Tížívat jejich činnosti ve svůj prospěch a snaží se potlačit jejich nepříznivé účinky.
Pro dnešního houbaře jsou většinou houby a jejich sběr pramenem radosti nejen z nalezených hub, ale i z možnosti pobytu v přírodě. Pro každého houbaře by měly být houby a jejich životní prostředí předmětem péče, neboť i jejich existence je dnes ohrožena nejen rozrůstající se civilizací,- ale i stovkami neukázněných a nepoučených houbařů.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home