Houby a houbičky

Tuesday, November 15, 2005

Způsob života hub

Podle způsobu života rozdělujeme houby na saprofytické (hniložijné) a parazitické (příživné). Saprofytické houby čerpají výživu z odumřelých těl rostlin i živočichů, popřípadě z jejich zbytků, které jsou v různém stupni rozkladu. Parazitické houby žijí (cizopasí) na živých tělech rostlin, živočichů i člověka. Některé druhy hub žijí většinou jako saprofyti, ale za určitých okolností se stanou parazity na živých rostlinách, např. na stromech. Říká se jim houby saproparazitické (polopříživné) nebo se také označují jako příležitostní paraziti.
Saprofyti ze substrátu nebo paraziti ze svých hostitelů (živých organismů, na nichž cizopasí) čerpají složité organické látky, které rozkládají na jednodušší, popř. až na anorganické látky, a tím získávají energii pro svou životní činnost.
Houby, které sbíráme v lese i jinde, jsou většinou saprofyti - živí se látkami vznikajícími rozkladem spadlého listí, trouchnivějícího dřeva, odumřelých bylin nebo uhynulých živočichů. Nebezpečnými parazity jsou dřevokazné houby, které mohou napadat živé, i když různými vlivy oslabené stromy. Z hub zobrazených v této příručce sem patří např. václavka obecná (Armillariella mellea), trsnatec Iupenitý (Grifolafrondosa), choroš oříš (Polyporus umbellatus) nebo pstřeň dubový (Fistulina hepatica), které najdeme jak na kmenech mrtvých stromů, tak i na živých stromech.
Nejzajímavějšími houbami v lese jsou houby symbiotické, které žijí v úzkém spojení s vyššími rostlinami, hlavně se stromy a keři. Jejich podhoubí se připojuje k jemným kořínkům stromů, oplétá je a tvoří zvláštní útvary. Těmi si houba bere ze stromu potřebné látky, hlavně cukry, a za to poskytuje stromu jiné, pro jeho život a růst důležité látky, které čerpá z půdy. Tento způsob spolupráce houby se stromem se nazývá mykorrhiza. Počet druhů hub žijících v symbióze s lesními stromy je velký. Některé houby žijí v symbiotickém vztahu s různými druhy stromů, jiné jen s jedním druhem (např. klouzek sličný roste jen pod modříny). Není však známý specializovaný vztah některé dřeviny k určitému druhu houby. Lesní stromy vytvářející porosty mají velké množství druhů mykorrhitických hub. Některé houby žijí v symbióze i s ovocnými stromy nebo s bylinami. Symbiotický vztah mezi houbami a lesními dřevinami je zajímavý i z lesnického hlediska. V některých státech zkoušejí při výsadbě nových lesních porostů očkovat půdu symbiotickými houbami a zdá se, že tím lze dosáhnout vyššího procenta zakořenění sazenic.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home