Houby a houbičky

Sunday, November 20, 2005

Poslání hub

Posláním hub v přírodě je především odstraňovat odumřelé organické zbytky rostlin a živočichů. Baktérie společně s houbami rozkládají složité organické látky na nejjednodušší minerální složky a vracejí je zpět do koloběhu života. Bez této důležité činnosti hub a baktérií by nebyl myslitelný život na Zemi.
Houby, zejména nižší, jsou velmi užitečné v potravinářském průmyslu, kde technická mykologie a mikrobiologie má základní význam. Celé obory potravinářského průmyslu jsou vybudovány na činnosti hub. Člověk odpradávna využíval houby • k přípravě pokrmů a nápojů, například ke kynutí chleba, kvašení mléka a vína. Pomáhaly mu k tomu kvasinky, které časem zvládl tak, že mu nyní slouží ve velkém (pivovarnický, drožďářský, mlékárenský a škrobárenský průmysl, výroba vín atd.).
Houby se uplatňovaly již od pradávných dob v léčení nemocí. V posledních dese-liletích neobyčejného úspěchu dosáhly léky — antibiotika (penicilín, aureomycin), což jsou produkty plísní, ale i jiné druhy hub, dokonce velkých, poskytují léky. Čeští včdci např. objevili léčivé látky ve slizečce porcelánové (Oudemansiella mucida) u vyrobili nový lék — mucidin. Hledají se účinné látky v penízovce sametonohé (Flammulina velutipes} i v jiných druzích hub v boji proti rakovině. Ze žampionu zahradního (Agarícus hortensis) byl připraven lék proti alergii.
Stále větší zájem se y poslední době věnuje houbám jako možnému zdroji potravin pro lidstvo. Nejde jen o houby rostoucí v přírodě, které spíše ubývají, zejména v průmyslových státech Evropy, ale hlavně o pěstované houby. I když houby tvoří prozatím jen malý zlomek v potřebě potravin, bude jejich význam stoupat. Soudí se, že v r. 1980 se ve světě vypěstovalo více než milión tun hub. Konzervárenský průmysl zpracovává dnes už převážně jen houby pěstované. Houby sbírané v přírodě se zpracovávají v Polsku, Bulharsku a SSSR. U nás už jen v malém množství nebo dovezené v sušeném stavu. Sušené houby jsou stále důležitým vývozním artiklem, zejména sublimačně (kryosikací) sušené žampiony.
Modernímu člověku přináší houbaření nejen zábavu a odpočinek v přírodě, ale i užitek.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home