Houby a houbičky

Saturday, November 19, 2005

Bohatství hub

Hub je velké množství. Popsáno bylo asi 40 000 druhů a mykologové z Evropy, Ameriky, Asie a dalších světadílů každým rokem objeví a popíší mnoho nových druhů. Přitom jsou na Zemi oblasti, které teprve čekají na mykofloristický průzkum. Celkový počet druhů hub se odhaduje až na milión druhů. Většina jsou tzv. nižší či malé houby - mikromycety, které tvoří jen malé plodnice nebo je netvoří vůbec. Patří sem plísně a kvasinky, které potřebuje potravinářský průmysl, stejně jako houby, které působí choroby rostlin, zvířat i lidí (např. různá plísňová kožní onemocnění — mykózy), ničí ovoce, pečivo, dřevo i zdivo. Z tzv. vyšších či velkých hub, které nazýváme makromycety, roste na světě asi 15 000 druhů. V Evropě se tento počet odhaduje na 4000 až 4500 druhů; mnohé z nich rostou i u nás.
Toto rozdělení není přísně vědecké, ale pro praktické houbaře je dostačující Pozornost praktické mykologie zasluhuje asi tak 2000 druhů hub. Jedlých, rostoucích ve větším množství a tvořících plodnice dostatečně velké pro použití v kuchyni, je asi 1000 druhů. F. Smotlacha je před šedesáti lety zařadil do pěti jakostních tříd. V první až třetí třídě uvedl po 100 druzích. Do čtvrté zařadil 200 druhů ještě dobře sběru schopných a žádoucích. Do páté třídy dal zbývajících 500 druhů jedlých hub, které lze někdy podmíněně požívat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home