Houby a houbičky

Friday, November 18, 2005

Kde rostou houby

Houby rostou na nejrůznějších podkladech (substrátech). Nejčastěji je nalézáme mí zemi v mechu, na zetlelém listí nebo na mrtvých živných dřevinách. Jinak je nachá-f;' zíme také na kompostech, rumištích nebo některé i na spáleništích. Dokonce známe; velké houby, které parazitují na jiných houbách, např. hřib příživný (Boletusparasi* tícus) na pestřci (Scleroderma citrinum) nebo různé druhy rovetek (Nyctalis) na holubinkách a ryzcích.
Houby nacházíme na nejrůznějších stanovištích, a to i jedlé druhy. Nejvíce ros
tou v lesích, na lukách a polích, ale také v zahradách a v parcích. Najdeme je také
na skládkách dřeva, kompostech, haldách i v dolech. Nepříjemné jsou často houby
rostoucí na dřevě v domech i v bytech. Chata nebo chalupa napadená dřevomorkou
(Serpula lacrymans) připraví majitelům mnoho starostí. i
Houby jsou rozšířené po celé Zemi, některé druhy rostou na všech kontinentech.( Přibližně stejné druhy se nacházejí ve stejných zeměpisných pásmech. Na klobou-katé druhy hub jsou velmi bohatá lesní pásma severní polokoule, zejména lesy>. severní Evropy, Sovětského svazu, Severní Ameriky (Kanady) atd. Tropické lesy a lesní pásma jižní polokoule mají také velké množství hub, které však nejsou dosud zcela mykologicky prozkoumány.
Z druhů hub, které najdeme na všech kontinentech, jmenujeme například tyto: václavka obecná (Armillariélla mellea), hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus), pení-zovka sametonohá (Flammutina velutipes), klouzek obecný (Boletus-iuteusj, kuk-mák okázalý (Volvaria speciasd) nebo pýchavka obrovská (Langermannia gigan-tea). Mnoho hub se však vyskytuje jen v geograficky vymezených oblastech.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home