Houby a houbičky

Monday, November 28, 2005

Určování hub

Rody a druhy hub se rozlišují posuzováním znaků plodnic, nikoliv vegetativního těla hub - mycelia. Na plodnicích tzv. velkých hub - makromycet - můžeme posuzovat znaky, které postihneme pouhými smysly, především zrakem; říkáme jim znaky makroskopické (pozorovatelné bez mikroskopu). Můžeme tak posuzovat typ plodnice, tvar i povrch klobouku a třeně, výšku i tvar trubek, lupenů či ostnů (na průřezu plodnice), jejich hustotu, barvu atd. Poněvadž makroskopicky většinou pozorujeme znaky týkající se plodnic a jejich částí, hovoříme také o posuzování morfologických znaků.
Ke studiu vnitřní stavby plodnic (anatomických znaků), jako je struktura dužni-ny, vnitřní stavba rouška či técia, tvar i povrch výtrusů atd., nutně potřebujeme mikroskop. Proto tyto znaky nazýváme mikroskopické.
Mnohé druhy hub můžeme rozlišovat i chemicky, tj. pomocí chemických činidel, jimiž se dužnina různých druhů odlišně zbarvuje. Tím se dají navzájem rozlišit i vzhledově velmi podobné druhy, např. různé druhy žampionů a holubinek.
Protože však většina houbařů nemá ani mikroskop, ani možnost použít chemická činidla, zaměříme se v této příručce na rozlišování hub především podle makroskopických znaků. Také většina hub zobrazených v této příručce se dá celkem spolehlivě poznat pečlivým a pozorným srovnáváním jednotlivých znaků nalezených hub s popisem a obrázkem dané houby. (Ovšem při sebemenší pochybnosti, zvláště jde-li o možnost záměny s jedovatou houbou, je nutné bud se obrátit na mykologickou poradnu, popř. mykologický kroužek, nebo raději takovou houbu vyřadit.)
Podmínkou pro spolehlivé určování hub podle makroskopických znaků jsou celé, dobře vyvinuté,, nepoškozené plodnice.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home