Houby a houbičky

Sunday, November 27, 2005

Různá jména hub

Agaricus nudus Bulliard, 1789
Agaricus nudus Bull. ex Fries
Tricholoma nudum (Bull. ex Fr.) Kummer, 1874
Rhodopaxillus nudus (Bull. ex Fr.) Maire, 1914
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke, 1884
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) W. C. Smith
Jméno Agaricus nudus Bulliard, 1789 - ve své době platné, protože houby (tj. jejich jména) se tehdy řídily linnéovskou nomenklaturou. Dnes je však považujeme za neplatné, jako všechny popisy před r. 1821.
Agaricus nudus Bull. ex Fries, 1821 - Fries převzal Bulliardovo pojmenování, tj. r. 1821 bylo platně publikováno.
Tricholoma nudum (Bull. ex Fr.) Kummer, 1874 - Kummer po oddělení rodu Tricholoma od Agaricus přeřadil náš druh do tohoto rodu. Rhodopaxillus nudus (Bull. ex Fr.) Maire, 1914 - Maire oddělil od Tricholomy druhy s růžovým výtrusným prachem a zařadil do tohoto rodu i čirůvku fialovou. Toto jméno bylo používáno asi 20 let.
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke, 1884 - Bylo zjištěno, že W. G. Smith povýšil Friesův podrod Lepista na rod mnohem dříve, než popsal Maire rod Rhodopaxillus; Cooke první k tomuto rodu přiřadil Agaricus nudus. Když byla prokázána totožnost rodů Rhodopaxillus Maire = Lepista W. G. Smith, musí platit toto poslední pojmenování, protože bylo uveřejněno dříve. Zkratky křestních jmen W. G. Smitha se uvádějí proto, že existují i jiní Smitiiové, kteří popisovali houby (např. A. H. Smith). Takových příkladů by se dalo uvést mnoho.
Tento poslední latinský název je platný. Český název čirůvka fialová se vžil již před desítkami let a je pokládán za vhodnější než čirůvka nahá (nudus - nahý); je opět platný i dnes.
Přechodně se jí říkalo rudočechratka (Rhodopaxillus) a naštěstí jí nikdo nezačal říkat kráska či pěknice (Lepista) nahá (nuda), což by odpovídalo překladu z latiny.
Další podrobnosti zájemce najde v příslušné odborné literatuře.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home