Houby a houbičky

Wednesday, April 05, 2006

Podmínky prodeje hub

Houby, a to jen druhy uvedené v této normě, se smějí prodávat pouze na vyhrazených místech určených MNV. Zpravidla jsou to otevřené trhy nebo tržnice. Prodavač zaplatí za místo příslušný poplatek dozoru trhu nebo MNV. Houby musí být roztříděny podle druhů a rozloženy na čisté podložce (i papírové). Nesmějí se prodávat houby pokrájené nebo samotné třeně (nohy). Klobouky se mohou prodávat odděleně, pokud se u nich jasně rozpozná druh, zejména u hřibovitých. Například, byla-li část třeně oddělena pro červivost. Třeně samotné se nesmějí prodávat proto, aby nedošlo k záměně. Prodavač musí na požádání plodnici překrojit jedním podélným řezem. Při prodeji hub terčoplodých (deštice chřapáčová, kačenky a smrže) musí prodávající poučit kupujícího, aby před vlastní úpravou tyto houby dvakrát spařil horkou vodou a nálev vylil. Prodávající uvede toto poučení i na vývěsce (tento pokyn je nutno dodržovat).
Houby se tedy nesmějí prodávat kdekoliv a zejména je zakázán podomní obchod. Je to na ochranu a v zájmu kupujících, neboť jen na trzích je možná řádná kontrola hub.
Všichni prodavači hub jsou povinni se vykázat osvědčením o základních znalostech hub. Osvědčení vydává, jak již bylo uvedeno, příslušný krajský (nebo i okresní) hygienik na základě zkoušky před komisí. Tato komise bývá tříčlenná, jeden její člen je odborník - mykolog. Neúspěšná zkouška se může opakovat.
(Poznámka úchylnějšího editora: je li zkoušený skutečně kopyto, tak zkoušku opakovat nelze, protože se otráví a dá pokoj.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home