Houby a houbičky

Tuesday, April 04, 2006

Sběr, výkup a prodej hub

Vykoupené houby se zpracovávají v závodech potravinářského průmyslu (především v Mykoproduktě) na výrobky pro náš trh, nebo jsou určeny k vývozu. Zejména o čerstvé lišky je stále zájem (y posledních letech jich mnoho nebylo). Houby se vykupují za výkupní ceny v rámci vyhlášených nejvyšších cen pro každou sezónu. Ceny vyhlašuje Český cenový úřad po konzultaci s příslušnými organizacemi. Výkupní i zpracovatelské organizace musí své zaměstnance školit a zajistit, aby měli zkoušky z mykologických znalostí. Výkup, sušení i zpracování hub se řídí příslušnými technickými normami jakosti (ČSN 46 3195 z r. 1964 - Čerstvé jedlé houby, ČSN 56 9431 - Sušené houby) a normami pro jednotlivé výrobky z hub. ČSN 463195 - Čerstvé jedlé houby V čs. státní normě pro čerstvé houby je uvedeno, kdo, kde a které houby smí prodávat. Norma obsahuje i pozitivní seznam hub. Platnost normy Norma (ČSN 46 3195) platí pro nákup a dodávání povolených druhů čerstvých hub ze sběru určených k přímému prodeji nebo k potravinářskému zpracování. Neplatí pro pěstované žampiony, které mají jinou ČSN.
(Opravdu ponecháno jen pro autenticitu textu. Předpokládám že dotyčné normy dávno neexistují, nebo jsou změněné k nepoznání.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home