Houby a houbičky

Thursday, April 06, 2006

Zkouška znalosti hub

Osvědčení může být vydáno na plný rozsah ČSN nebo jen na vyjmenované druhy hub. Stejně může okresní nebo krajský hygienik omezit počet prodávaných druhů, není-li např. v místě plně kvalifikovaný tržní dozor. Nákupní organizace jsou povinny informovat příslušného hygienika, kde mají svá nákupní místa (výkupny), a zajistit, aby její zaměstnanci byli školeni, měli osvědčení a znali rozsah nakupovaných druhů povolených jedlých hub. Nákupní organizace samy omezují počet druhů hub, které nakupují. Ne vždy odeberou všechny druhy pozitivního seznamu. Sběrači se musí předem informovat, o které druhy je zájem, zejména u druhů určených jen pro průmyslové zpracování. Podniky a organizace, které se zabývají sběrem, distribucí a konzervováním hub, jsou povinny zaměstnávat při přímé manipulaci s houbami jen osoby, které mají osvědčení o zkoušce ze základních znalostí hub. Podniky, které houby konzervují, vyrábějí výrobky z hub a balí sušené houby, musí také zaměstnávat alespoň jednoho znalce hub (zkouška před komisí krajského hygieniKa zaměřená na způsobilost k této práci nebo zkouška z mykologie na vysoké škole).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home