Houby a houbičky

Tuesday, May 23, 2006

Sušení hub

Sušení je jeden z nejstarších způsobů, jak uchováme houby. Sušením se jiouby zbavují větší části vody, kterou v čerstvém stavu oplývají. Postupným odstraňováním vody (z 90 % na 14 %) se omezuje činnost rozkladných mikroorganismů a enzymů. K sušení vybíráme mladé plodnice jedlých hub, které musí být čerstvé, zdravé a hlavně neČervivé. Houby pečlivě očistíme nasucho od všech nečistot, které na nich zbyly z lesa. Červivé části plodnic odkrojíme, jinak larvy, které v plodnicích zůstanou, pokračují v perforaci. (Říká se tak po nich zbylým otvůrkům a chodbičkám.) Velikost řezu volíme podle pozdějšího použití. Pro výkup se doporučují řezy větší, tlusté asi 3-4 mm a vedené tak, že třen zůstává u klobouku. Jednotlivé druhy sušíme raději odděleně, ale není to nutné. Nejlépe se houby suší na lískách s pletivem (např. silonovým). Rozloží se tak, aby se jednotlivé plátky nepřekrývaly a aby vzduch k nim měl přístup ze všech stran. Někdy se doporučuje krátce plátky před-vařit, čímž se dosáhne větší trvanlivosti a světlejší barvy. Většinou však k tomu není příležitost a pro sušené houby určené k výkupu to není žádoucí. Nejsou-li pletivové lísky, stačí čistá dřevěná deska. Plechy nebo papír jsou však zcela nevhodné.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home