Houby a houbičky

Saturday, August 05, 2006

Pravidelné otravy způsobené látkami termolabilními

Působí je především většina syrových hub obsahujících jedy, jejichž klasickým představitelem je termolabilní látka v hřibu satanu (Boletus satanáš). Maličký kousek požité syrové houby způsobí neztišitelné zvracení trvající celou noc. Jedovaté za syrová jsou i plodnice katmanky pošvaté (Amanita vaginata). Obě houby jsou po dokonalé tepelné úpravě jedlé. Podobný jed jako v satanu je obsažen i v hřibu nachovém, méně v koloději a v jiných barevných hřibech.

Pravidelné otravy způsobené látkami termostabilními
Značně nebezpečnější jsou otravy vyvolané toxiny termostabilními. Jejich představitelem je jed v závojence olovové (Entoloma sinuatum) zaměňované za mladé hříbečky nebo za strmělku mlženku (Clitocybe nebularis). Podobné látky mají i další závojenky, např. závojenka vmáčklá (Entoloma rhodopolium), závojenka zápasná (E nidorosum) aj. Prudké jarní otravy s vyčerpávajícími průjmy působí zvonovka jarní (Nolanea věrna) zaměněná za špičku trávní. Větší množství požitého ryzce hnědého (Lactarius helvus) vede k dosti značnému zvracení, příznaky otravy působí i pozření většího množství ryzce dubového (Lactarius quietus) nebo penízovky vře-tenonohé (Collybia fusipes). Známé jsou obtíže po jídle připraveném ze žampionu zápasného (Agaricus xanthodermus), zejména z plodnic sbíraných v parcích a v zahradách, a z drobného žampionu perličkového (Agaricus placomyces).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home