Houby a houbičky

Wednesday, July 19, 2006

Toxické muchomůrky

Léčení faloidních otrav je s úspěchem zajištěno jen na specializovaných odděleních velkých nemocnic, kde je možnost použít umělé ledviny. Cílem léčení je snaha nejprve odstranit z organismu toxiny, a není-li to již možné, maximálně chránit játra před poškozením. Mezi účinné postupy patří i československý objev velkých dávek kyseliny tioktové, jimiž se často podařilo udržet játra přes nejkritičtější fázi otravy. Léčení faloidní, otravy je velmi drahé a vyléčení jednoho pacienta stojí kolem 20 tisíc korun. Úmrtnost dosahuje dnes ve specializovaných ústavech kolem 15% proti 60% v dřívějších letech. jedovaté účinné látky lze rozdělit do dvou skupin, a to na ama toxiny, které bývají pokládány za nejúčinnější toxickou látku, anafalotoxiny. Některé z nich se podařilo vyrobit uměle a konat s nimi pokusy na zvířatech, takže toxiny faloidních muchomůrek jsou dnes nejlépe probádanými houbovými jedy.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home