Houby a houbičky

Wednesday, April 12, 2006

Požadavky na houby:

Do oběhu smějí být v čerstvém stavu uváděny pouze druhy jedlých hub uvedené v pozitivním seznamu hub v ČSN (dříve v kodexové knize) — tržní neboli tzv. kodexové houby. Houby musí být čerstvé, zdravé, pevné konzistence, dobře nasucho očištěné (nesmějí se prát), bez příměsí jakýchkoliv nečistot nebo plodnic jiných druhů. Dovoluje se pouze nepatrná perforace (červivost) a jen menší poškození plodnic. Houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nepřiměřeně mokré. Mohou být rozděleny nejvýše jedním středním podélným řezem, klobouk však musí být spojen se třeněm. Loupání klobouků plodnic není dovoleno s výjimkou klouzkú. Hřiby, lišky a ryzce se třídí podle průměru klobouku takto:
a) hřiby (Boletus edulis)
malé - průměr do 3 cm, střední - průměr od 3 do 5 cm, velké — průměr nad 5 cm.
b) lišky (Cantharelluscibarius)
malé - průměr do 3 cm,
velké - průměr do 5 cm.
c) ryzce (Lactarius deliciosus a L sanquifluw)
malé - průměr do 3 cm,
velké - průměr do 7 cm.
V jednotlivých skupinách dovoluje ČSN nejvýše 10 % hub většího průměru klobouku. Netříděné houby se zařazují do skupiny nejvyššího průměru. Při přímém prodeji spotřebitelům na trzích se tyto rozměry většinou nedodržují.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home