Houby a houbičky

Sunday, September 10, 2006

Otravy čechratkou podvinutou a ucháčem obecným

Známe také dva druhy hub, o jejichž jedlosti či jedovatosti bylo vedeno dosti sporů. Stačí říci čechratka podvinutá (Paxillus involutus) nebo ucháč obecný (Gyromitra asculenta) a již se mnoho lidí ozve na jejich obranu. Na jedné straně bylo již snědeno množství těchto čechratek i ucháčů obecných bez nejmenších známek škody na zdraví a na druhé straně jedno jediné, zejména opakované jídlo z ucháče přivodilo těžké poškození jater a dokonce i smrt. Rovněž opakované jídlo z čechratky podvi-nuté může přivodit třeba po létech akutní či chronické poškození ledvin. Její pojídání nelze doporučit, protože riziko poškození zdraví je zde velké. (Z ciziny je známo dokonce několik údajných úmrtí.) U ucháče se předpokládá, že příčinou otrav je jeho jedovatá látka, která se tepelnou přípravou ničí z 99,5 % a která se nazývá gyromítrín. U čechratky žádnou takovou látku neznáme, ale víme, že houba po dlouhém požívání může způsobit rozpad červených krvinek a ucpání ledvin. Alergie se však mohou projevit i jinde: není vhodné kopat do pýchavek, protože jejich výtrusný prach může dráždit nejen oční spojivky, ale i plíce.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home