Houby a houbičky

Tuesday, September 12, 2006

Otravy spojené s pitím alkoholu

Na některé houby není vhodné pít alkohol. Je jich více, ale nejznámější je hnojník inkoustový. Tento druh obsahuje látku coprin, která je velmi podobná léku antabu-su, používanému k léčení alkoholismu. Obě tyto látky totiž zablokují rozkládání alkoholu na nižší složky ve stadiu aldehydu, který pak způsobí značné obtíže, zrud­nutí horní poloviny těla, bušení srdce, strach ze smrti a jiné pocity. Stav se může opakovat ještě do 4 dnů po jídle z hub a novém napití alkoholu. (Hm, antabusová houba.. co všechno příroda nevymyslí.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home