Houby a houbičky

Wednesday, April 19, 2006

Skladování hub a jejich doprava

Čerstvé houby se pro obchod nebo výrobu dodávají v loubkových koších I. a II. velikosti, v dřevěných poloklecích podle příslušné ČSN a v platónech s obsahem nejvýše 10 kg podle povahy hub a obalů. Houby určené pro dopravu nesmějí z obalu přečnívat. Obal musí být celistvý, pevný, čistý, suchý, bez jakéhokoliv cizího pachu a nesmí být vykládán papírem. Do jednotlivých obalů se ukládají pouze houby stejného druhu; u hřibů, lišek a ryzců i stejné velikosti. Za jeden druh se považují blízce příbuzné druhy hub těchto rodů: klouzek (Suillus - Boletus}, kozák (Leccinum - Boletus), žampion (Agarícus) a smrž (Morchella). Překládají-li se houby do jiného obalu, musí se přeložit ručně. Obaly, v nichž se houby dodávají, musí být opatřeny na čelní straně štítkem nebo na držadle návěskou s těmito údaji: a) druhy obalů, popř. jejich velikost, b) den nákupu, c) jméno a adresa nákupní organizace, d) čistá hmotnost, e) ČSN 46 3195. Každá zásilka hub musí být provázena osvědčením o jakosti vystaveným odesilatelem. V osvědčení musí být uvedeno: a) jméno a adresa odesilatele (odesílací stanice), b) jméno a adresa příjemce (stanice určení), c)druh hub, popř. jejich velikost, d) datum a hodina odeslání, e) způsob dopravy a číslo dopravního prostředku, f) počet a druh obalů, čistá hmotnost, g) ČSN 46 3195. Dopravní prostředek musí být čistý a prostý všech pachů, které by během dopravy ovlivňovaly jakost hub. Přepravce je povinen volit takový dopravní prostředek, který podle jízdního řádu nebo podle předpokládané doby přepravy zaručuje, že se houby během dopravy nezkazí. Při dopravě nákladními automobily je přepravce povinen zboží přikrýt dobře připevněnou plachtou, umožňující však větrání a dostatečný přístup Vzduchu. Také při použití jiných dopravních prostředků je nutno zajistit dostatečné větrání.
Houby pro obchod a pro výrobu se nesmějí skladovat. Lze je uložit v chladu jen přechodně (několik hodin), než budou přepraveny do výkupny nebo zpracovatelského závodu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home