Houby a houbičky

Thursday, September 14, 2006

Otravy ze zkažených hub

Stářím se mění struktura hub působením vlastních enzymů. Protože houby obsahují
bílkoviny, vznikají často toxické rozkladné produkty z těchto látek. Houby mohou
být napadeny četnými mikroorganismy, které buď přetvářejí látky houby v toxické
produkty nebo je produkují samy. Těmto pochodům velmi napomáhá udržování hub ve vlhkém, teplém prostředí, jakým je např. igelitový sáček. Houby mohou být napadeny i zvenčí ze vzduchu. Na jejich povrchu se mohou usazovat jedovaté látky používané v lese k hubení příživníků z říše rostlinné i živočišné. Spadem látek na půdu dochází ke kontaminaci nejrůznějšími látkami, které houby potom do sebe vstřebávají a hromadí. Jde např. o olovo v blízkosti frekventovaných silnic, o kadmium či jiné kovy, které navíc mohou mít radioaktivní vlastnosti. Není účelem těchto řádek houbaře strašit, ale je nutné upozornit včas na možná nebezpečí. Musí je znát ti, kteří skládají zkoušku ze znalosti hub. Je vhodné sbírat jen houby dobře známé, mezi něž patří většina zde uvedených jedlých druhů, znát, dvojníky jedlých druhů, které sbíráme, nechat stát v lese houby staré a tuhé nebo příliš měkké. Ostatní nosit domů v otevřeném košíku, doma je dobře očistit a omyty a brzy spotřebovat. Tak se nejspíše můžeme vyvarovat nepříjemných překvapení !

0 Comments:

Post a Comment

<< Home