Houby a houbičky

Saturday, April 22, 2006

Seznam tržních hub II

E. Houby chorošovité
16. Mlynářka — Albatrellus ow'nay(krásnoporka mlynářka)
17. Trsnatec dubový — Grifola /rom/oaz (trsnatec lupenitý)
18. Trsnatec oříš — Grifola umbellata (choroš oříš - Polyporus umbellatus)
19. Žemlička - ^/éa/re//í«'co«i/Zueffiy(krásnoporkažemlička)
U hub č. 16,17,18 a 19 jen mladé plodnice; jsou určeny pouze pro průmyslové zpracování.
F. Houby hřibovité
20. Hřib dutonohý - Boletinuscavipes{Boletuscavipes)
21. Hřib hnědý - Xerocomus badius(Boletus badius)
22. Hřib kaštanový - Gyroporus castaneus
23. Hřibkoloděj - Boletus luridus
24. Hřib kovář - Boletus erythropus
25. Hřib královský - Boletus regius
26. Hřib obecný - Boletus edulis
se všemi odrůdami:
a) hřib smrkový - Boletus edulis ssp. edulis{B. edulis)
b) hřib borový - Boletus edulis ssp. pinicola(B. pinophilus)
c) hřib dubový - Boletus edulis ssp. reticulatus{B. aestivaíišj
d) hřib bronzový - Boletus edulis ss$. aereus
27. Hřib plstnatý — Xerocomus subtomentosus (Boletus subtomentosus)
28. Hřib přívěskatý — Boletus appendiculatus
29. Hřib siný — Gyroporus cyanescens
30. Hřib strakoš — Suillus variegatus (Boletus variegatus)
31. Klouzek bílý — Suillus placidus (Boletus placidus)
32. Klouzek kravský - Suillus bovinus (Boletus bovinus)
33. Klouzek obecný -Suillus luteus(Boletus luteus)
34. Klouzek sličný - Suillus elegans (Boletus grevillei)
35. Klouzek zrnitý - Suillus granulatus(Boletus granulatus)
36. Kozák březový - Leccinum scabrum(Boletusscabei)
37. Kozák dubový - Leccinum tesselatum (Boletus crocipodius)
38. Kozák habrový - Leccinum carpini(Boletus carpim)
39. Křemenáč březový - Leccinum versipelle(Boletus versipellis)
Křemenáč osikový - Leccinum aurantiacum (Boletus aurantiacus)
U hub č. 30,32 jen mladé plodnice.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home