Houby a houbičky

Sunday, April 23, 2006

Seznam tržních hub III

G. Houby lupenaté
41. Bedla červenající - Lepiota rhacodes
42. Bedla vysoká - Lepiota procera
43. Čirůvka dvojbarvá - Lepútaíam (čirůvka dvoubarvá)
44. Čirůvka fialová — Lepista nuda
45. Čirůvka havelka - Tricholoma portentosum
46. Čirůvka májovka — Calocybe gambosa
47. Čirůvka zelánka — Tricholoma flavovirens(T. auratum)
48. Hlíva ústřičná — Pleurotus ostreatus
49. Líha nahloučená — Lyophyllum aggregatum (Lyophyllum decastens)
50. Mechovka obecná - Clitopilus prunuíus
51. Muchomůrka císařská — Oznamte caasareňfrnuchomůrkacísařka)
52. Náramkovec císařský - Catathelasma imperiále (náramkovitka císař
ská)
53. Plžatka březnová - Hygrophorus marzuolus(šťavnatka březnovka)
54. Ryzec krvavý — Lactarius sanguifluus
55. Ryzec pravý — Lactarius deliciosus
56. Ryzec syrovinka — Lactarius volemus
57. Sluka svraskalá - Rozites caperata
58. Špička obecná - Marasmius oreades
59. Václavka obecná — Armillaria mellea(Armillariella mellea)
60. Žampion dvojvýtrusný — Agaricus bisporus (žampion hnědý — A brunj
nescens)
61. Žampion lesní — Agaricus silvaticus (A. sylvaticus)
62. Žampion opásaný — Agaricus bitorquis
63. Žampion polní - Agaricus campester
64. Žampion velký — Agaricus augustus (žampion vzácný)
65. Žampion zahradní — Agaricus hortensis
U hub č. 41 a 42 jen mladé plodnice. U hub č. 52 a 60 jen hlavičky. Houby č. 60,61,62,63,64 a 65 jsou určeny jen pro průmyslové zpracování.
H. Houby břichatkovité
66. Vatovec obrovský — Langermannia gigantea(pýchavka obrovská)
Tento seznam jedlých hub byl vypracován v r. 1953—4 a některé názvy hub, ať
české nebo latinské, se neshodují s názvy použitými v této příručce. Pro snazší orientaci čtenářů je nyní platný název uvedený v závorce.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home